Kreativitet är att fortsätta söka

Kreativitet är det som får kommunikation att fungera
i bruset av alla andra budskap.

Att vara kreativ är att se möjligheten - och ta den.
Att hitta den oväntade vinklingen
som gör ett budskap intressant eller får det att nå fram.
Eller att göra det förväntade på ett nytt, intressant sätt.

Kreativitet är att hitta en ny väg att gå.
Och att våga välja den vägen.

Vi har den kreativiteten.