Kommunikation är att nå fram

Kommunikation handlar inte om att sända
– det handlar om att nå fram.

Ser man inte skillnaden och inser vad den betyder
är man illa ute, såväl i det privata livet som i det kommersiella.

Att nå ända fram, att beröra och påverka
är en fråga om inställning – hos avsändaren.
Utan en äkta vilja att nå fram och bli förstådd
uppstår ingen kommunikation.
Allt bli bara teknik, utanverk och tomt skrammel.
Mer pengar ger då bara mer skrammel.

Vi tror oss om att ha förmågan att nå änd

 

a fram.
Oftast, i varje fall.